Yimeng Yin

A photo of Yimeng Yin

Yimeng Yin

Program
Statistics M.A. Program
Year Entered Program
2023